Ďakujeme sponzorom

Ďakujeme našim sponzorom za poskytnutú podporu a všetkým organizáciám za čas a energiu, ktorú nám venovali pri realizácii našich projektov.
Ďakujeme tiež občanom a firmám, ktoré nás podporili nielen poukázaním 2% zo zaplatených daní.